Мәхәббәт әкәмәте

Йөкләргә


Фирдүс Фәтхелислам. Мәхәббәт әкәмәте. — Казан: РИЦ
«Дом печати», 2001. — 112 бит.
Фатклисламов Ф. Н. Чудачество любви. — Казань: РИЦ
«Дом печати», 2001. — 112 с. (на тат. яз.).
ISBN 5-94259-015-X


Адәм баласының күңеле дөнья-галәм сыман киң, кызык һәм катлаулыдыр. Юкка гына, һәр кеше – үзе бер дөнья ул, димиләр. Шулай икән, мәхәббәт – бу дөньяның иң гүзәл почмагыдыр. Әмма Ф.Фәтхелислам, күңел дөньясының бу өлешен генә тасвирлау белән чикләнмичә, аның барлык яссылыкларын күзәтеп уйлана, иң гади күренештән дә тирән гомумиләштерүләр ясарга омтыла.